1
2
3
4

آمريكاي امروز ، به روايت يك پايگاه اطلاع رساني آمريكايي


آمريكا در سراسر جهان 700 پايگاه نظامي و در 130 كشور حضور نظامي دارد . هزينه هاي نظامي آمريكا به تنهايي از هزينه هاي نظامي چين ، روسيه ، ژاپن ، هند و همه اعضاي پيمان ناتو بيشتر است . اين كشور 3/14تريليون دلار بدهي دارد ولي بمبهايش بر سر و روي ساكنان 6 كشور جهان مي ريزد .


محور شرارت‌


ادوارد هرمن‌ استاد بازنشستة‌ دانشكدة‌ وارتون‌ از دانشگاه‌ پنسيلوانيا است، كه‌ در زمينه‌ اقتصاد سياسي، مطبوعات‌ و رسانه‌ها صاحبنظر مي‌باشد. وي‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ كتاب‌ «اسطورة‌ رسانه‌هاي‌ ليبرال» را در دست‌ انتشار دارد، قبلاً‌ نيز كتابهايي‌ چون‌ « رسانه‌هاي‌ جهاني»، «انتخابات‌ نمايشي»، «شبكة‌ واقعي‌ ترور» و «پيروزي‌ بازار» را به‌ رشته‌ تحرير درآورده‌ است. مقاله‌اي‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ پيش‌ روي‌ شماست‌ به‌ قلم‌ اوست


لابي صهيونيسم در آمريكا


60 درصد بودجه حزب دمكرات و 35 درصد بودجه حزب جمهوريخواه در آمريكا توسط نهادهاي مالي يهوديان تأمين مي‌شود و تمامي حاميان مالي اين دو حزب در يك موضوع با هم اشتراك نظر دارند و آن حمايت بي‌قيد و شرط از اشغالگري اسرائيل است.


«سيا» تاريخچه‌اي از جنايت


«من خودم اسناد محرمانه‌اي را در زمان ريچارد نيكسون ديده‌ام كه تأييد كننده گزارشات مربوط به قتل عام قريب يك ميليون نفر از مردم اندونزي در جريان كودتاي سال 1965 اين كشور بود. كودتائي كه طي آن پرزيدنت سوكارنو توسط سازمان سيا سرنگون شد.»


سوء استفاده از «سيا»


سازمان « سيا » به جاي جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات كه مسئوليت تعريف شده آن است به زودي به نهادي تبديل شد كه از آن به عنوان ابزاري براي اقدام مخفي عليه ديگر كشور ها و دولتها براي وادار كردن آنها به تغيير سياستهايشان استفاده مي‌شود.


سلطه نوبتي انگليس و آمريكا بر بحرين


اندكي پس از شروع جنگ خليج فارس در سال 1371 شمسي، آمريكا براي توسعه‌ ميادين نفتي بحرين وارد عرصه شد و سطح مناسبات را تا آن‌جا بالا برد كه در سال 1377 و تنها يك سال پيش از مرگ حاكم پيشين بحرين، پايگاه ناوگان پنجم دريايي آمريكا در بحرين ايجاد گرديد و جانشين انگليسي‌ها در بحرين شد.


سلطه رسانه ای آمریکا


عصری که در آن زندگی می کنیم عصر ارتباطات نامیده شده داست . عصری که وجه مشخصه آن چیرگی وسایل ارتباط جمعی بر زندگی اجتماعی سیاسی و فرهنگی انسانهاست . عصری که برای محک زدن کیفیت افکار عمومی هر جامعه ای به قدرت وسایل ارتباطي اش می نگرند . وسایل ارتباط جمعی در پیدایش عادتهای تازه تکوین جهانی ، تغییر در رفتار، نگرشها و خلق و خوی انسانها ، کوتاه کردن فاصله ها و همسایگی ملل دوردست نقش مهم وشگرفی بر عهده داشته و دارد.


رواج‌ خودكشي در ميان نظاميان آمريكايي


با وجود هزينه ميليون‌ها دلاري آمريكا براي مقابله با خودكشي نظاميان آمريكايي، آمارها نشان مي‌دهد كه نه تنها ميزان خودكشي كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته و مقامات آمريكايي را به شدت نگران ‌كرده‌است.


رسانه ها و جنون نظاميگري آمريكا


...سربازان ما از مأموريت¬هايي كه هدف آن چيزي جز قتل و خونريزي نيست، به خانه باز مي¬گردند؛ در حالي كه از لحاظ روحي و جسمي مجروحند و زماني درد و رنج ما افزون مي¬شود كه درمي¬يابيم، منابع بسياري به جاي آن كه در راستاي رفع نياز مردم هزينه شود. در جنگ تلف شده است....


رابطه «سيا» با رسانه‌هاي گروهي جهان


ويليام كلبي رئيس اسبق «سيا»: 40 خبرنگار آمريكائي كه در خارج از كشور فعاليت مي‌كنند وظيفه اصلي‌شان جاسوسي براي «سيا» است و شغل خبرنگاري تنها پوشش اين مأموريت است.


مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved