هدف اساسي آمريكا در ايران چيست؟اما جنگ نظامي آمريكا عليه عراق پاسخي بود براي اين عده كه بدانند آمريكا به چه مي انديشد.آمريكايي ها با وعده هاي دروغين خود و با شعار ايجاد دموكراسي در عراق به كشتار زنان و كودكان عراقي دست زده اند.من به شما عرض مي كنم؛ آمريكايي ها به جز تامين منافع خود به چيز ديگري نمي انديشند.
اين ها(آمريكايي ها) كساني هستند كه گندم شان را در دريا مي ريزند اما به آفريقايي ها نمي دهند.تنها به اين خاطر كه قيمت گندم سقوط نكند.در واقع اين ها در راه كسب منافع خود دست به هر كاري مي زنند.آيا اين ها به فكر منافع ديگران هستند؟!! آيا اين معقول است؟!! ايجاد دموكراسي و مبارزه با تروريسم با كشتن مردم بي گناه؟؟!!!
اگر هدف از حمله نظامي آمريكا نابودي سلاح هاي شيميايي عراق(در صورت وجود) است،اين سوال پيش مي آيد كه مگر اسرائيل از سلاح هاي شيميايي و اتمي بهره نمي برد؟! اگر هدف آمريكا بركناري صدام است،اين سوال به وجود مي آيد مگر زماني دست آمريكا و صدام در يك كاسه نبود؟ مگر همين آمريكايي ها نبودند كه در زمان جنگ ايران و عراق با تمام قدرت از صدام حمايت كردند و سلاح هاي مختلفي از جمله سلاح هاي شيميايي را (به اعتراف خود) به عراق واگذار كردند؟!! آيا حالا آمريكايي ها با حمله به عراق قصد حمايت از حقوق بشر را دارند؟!! يا دسترسي به نفت عراق كه 11% ذخيره نفت جهان را تشكيل مي دهد آنان را به اين هجوم ضد بشري واداشته است؟
آيا با مشاهده اين اعمال وحشيانه آمريكايي ها، وقت آن نرسيده است كه آن معدود مردم ايران،به خصوص جوانان عزيز فريب خورده ما كه به مدد آمريكا دل خوش كرده اند و آمريكا را منجي عالم بشريت مي دانند!!!! به چهره حقيقي اينان و اهداف شومشان پي ببرند؟هدف اساسي آنان سلطه بر جهان و كسب منافع خود است.به چهره هاي مرتب و كروات زده دولت مردان آنان توجه نكنيد.خدا مي داند كه آنان براي رسيدن به قدرت به چه جناياتي دست زده اند.
چهره واقعي آمريكا،آن چيزي نيست كه به معدودي از مردم ايران تفهيم شده است.آيا اين عده به خصوص جوانان عزيز فريب خورده لحظه اي نزد خود فكر كرده اند كه فرهنگ حقيقي آمريكا Ùˆ حقايق موجود در جامعه آمريكا Ú†Ù‡ چيزهايي است؟آيا مي دانند Ú†Ù‡ كساني را به عنوان الگوي فرهنگي Ùˆ شخصيتي براي خود پذيرفته اند؟ 
جامعه آمريكا جامعه اي است مبتني بر خشونت و نمونه بارز اين است كه خريد و فروش اسلحه گرم در آمريكا به صورت آزاد و بدون ممانعت انجام مي گيرد و نتيجه اش اين مي شود كه ما بارها مشاهده مي كنيم كه نوجوانان آمريكايي (به خصوص در مدارس) دست به اقدام مسلحانه مي زنند و قتل انجام مي دهند.شايد جالب باشد كه بدانيد در جامعه آمريكا حدود 50% ازدواج ها به جدايي و طلاق مي انجامد و اين نشان از بي بند و باري اخلاقي و جو ناسالم جامعه آنان دارد.و شايد علت بالا رفتن آمار طلاق در ايران(13% طلاق) طي چند سال اخير،روي آوردن جوانان ايراني به فرهنگ آلوده آمريكايي باشد.
يكي از نابساماني هاي عظيم آمريكايي ها اين است كه در جامعه آمريكا چيزي به نام ناسيوناليم(ملي گرايي) معنا و مفهوم ندارد.فرد گرايي در ميان شهروندان آمريكايي آنقدر شدت يافته است كه ملي گرايي را از ميان برده است.اين امر دقيقا برعكس بسياري ملت هاي ديگر است.ربراي مثال اگر در ايران يك پيروزي ورزشي رخ دهد(مانند راهيابي تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني فوتبال) مشاهده مي شود كه ملي گرايي و عرق ملي و وطن دوستي در ميان مردم ايران نمود مي يابد.فتح خرمشهر و همچنين پيروزي انقلاب اسلامي و پايداري در مقابل نيروهاي بيگانه از نشانه هاي وطن دوستي و عرق ملي است.اما چنين مساله اي در جامعه آمريكا نامفهوم و تعريف نشده است.از اين رو يكي از مهمترين اهداف آمريكا در ايران از ميان بردن ناسيوناليسم و ميهن دوستي ملي در ميان مردم ايران است كه در حال حاضر آن را به صورت انتقال فرهنگ خود به ايران دنبال مي كند..اگر آنان از اين راه موفق نشوند دست به اقدام نظامي خواهند زد و مطمئن باشيد كه آنها قصد تجزيه ايران را دارند.آمريكا از ايران متحد مي ترسد.نام ايران و ايراني لرزه بر اندام آنها مي اندازد.آنان به خوبي مي دانند كه ايراني مسلمان و غيور هرگز زير بار استكبار بيگانه نمي رود.به همين علت آمريكايي ها قصد دارند نام ايران را از نقشه جغرافياي سياسي جهان حذف كنند و با تجزيه ايران و تقسيم آن به قسمت هاي مختلف اهداف استكباري خود را دنبال كنند.
ما بايد هوشيار باشيم.بايد اهداف دشمنان را بشناسيم.من به شما عرض مي كنم اگر مي خواهيد راه را گم نكنيد و اگر مي خواهيد به اين مملكت آسيبي نرسد،مطيع و پشتيبان ولايت فقيه باشيد
 

 

منبع: سایت - باشگاه اندیشه

چاپ                       ارسال براي دوست

نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 

مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved