1
2
3

تسخير


كتاب «تسخير» اولين روايت مكتوب از درون سفارت تسخير شده آمريكا در تهران است كه به قلم معصومه ابتكار از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام به رشته تحرير درآمده است .


ما آمريكا را زير پا مي‌گذاريم


كتاب «ما آمريكا را زير پا مي‌گذاريم» تحليلي است بر روند تحولات نيم قرن اخير ايران و مواجهه ايران و آمريكا. اين كتاب توسط محمد صائبي تهيه و تنظيم شده و مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر آن را انتشار داده است.


قدرت اسرائيل در آمريكا


كتاب «قدرت اسرائيل در آمريكا» از جمله آثاري است كه به بررسي ميزان نفوذ و اقتدار لابي يهودي در آمريكا مي‌پردازد و نقش آن را به ويژه در تأثيرگذاري بر سياستهاي خاور ميانه‌اي آمريكا مورد بررسي قرار مي‌دهد.


روز شمار روابط ايران و آمريكا


روزشمار روابط ايران و آمريكا، عنوان اثري است كه به كوشش «بهروز طيراني» و توسط مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه چاپ و منتشر شده است.


گروگانگيري وجانشينان انقلاب


كتاب «گروگانگيري وجانشينان انقلاب» از جمله آثاري است كه در زمينه حادثه تسخير لانه جاسوسي آمريكا در ايران منتشر شده است . اين كتاب توسط آقاي محمد جعفري در لندن به نگارش درآمده و در آلمان توسط انتشارات «برزاوند» در تيرماه 1386 چاپ و منتشر شده است.


كاپيتولاسيون


«كاپيتولاسيون» از جمله كتابهائي است كه موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، آن را از دل يك نشست تخصصي كه با حضور انديشمندان و صاحبنظران مسائل تاريخي تشكيل شده بود، تهيه و تنظيم نموده است .


فصلنامه مطالعات تاريخي


شماره 30 فصلنامه مطالعات تاريخي ( ويژه نامه تسخير لانه جاسوسي آمريكا )به همت موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي منتشر شد .در بخش سخن نخست اين شماره از فصلنامه چنين مي خوانيم : تصرف سفارت آمريكا در تهران به دست دانشجويان پيرو خط امام، تبلور نفرت ملي ايرانيان از سياست‌هاي برون‌مرزي آمريكا بود؛ بلكه بالاتر؛ سقوط اين سفارت‌خانه، واكنشي تاريخي به دست‌اندازي‌هاي 200 ساله جهان غرب به فرهنگ، سياست، مرز و شخصيت ايران‌زمين محسوب مي‌شود.


آمريكا بدون نقاب


«آمريكا بدون نقاب» عنوان اثري است كه مؤسسه كيهان آن را انتشار داده است. اين كتاب كه چاپ اول آن در 1380 منتشر شده، به بررسي ماهيت جامعه آمريكا، سازمان‌هاي سياسي و اطلاعاتي اين كشور و جايگاه جهودها در نظام سياسي و اجتماعي و فرهنگي آمريكا پرداخته است.


63 سند كه دولت آمريكا نمي‌خواهد شما آن را بخوانيد


در اين كتاب شما با اسناد فوق محرمانه سازمان جاسوسي آمريكا «سيا» براي كنترل مردم عادي، كشتن سربازان خود براي توجيه تجاوزات بعدي به حريم كشورها، شبهه دار بودن حادثه 11 سپتامبر آمريكا، مضحكه بودن «دمكراسي» در آمريكا و بسياري رويدادها و تحولات در جامعه آمريكا به صورت مستند آشنا خواهيد شد.


مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved