چرایی جنگ روانی آمریکا علیه ایراناشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم صهیونیستی در قلب کشورهای اسلامی به عنوان بازوی عملیاتی استکبار جهانی و چندین دهه حضور نظامی آمریکا درخلیج فارس گویای این حقیقت است. تحولات ایران زمان شاه از جمله کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و بازگشت شاه فراری به ایران با کمک آمریکا، موجب برقراری روابط خاص بین ایران و و آمریکا گردید به نحوی که حکومت وقت ایران در جهت حفظ منافع آمریکا ماموریت ژاندارمی منطقه را تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به عهده داشت. تردیدی نیست که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منافع حیاتی آمریکا در منطقه مورد تهدید جدی قرار گرفت و با توجه به سیاستهای اعلامی ایران انقلابی و در ادامه تحقیر آمریکا به خاطر تسخیر لانه جاسوسی، طبیعی بود که این کشور از هیچ تلاشی برای به شکست کشاندن انقلاب و درنتیجه احیای منافع از دست رفته خود در ایران دریغ ننماید. دراین راستا می‌توان به تلاش برای برگرداندن شاه، ایجاد اغتشاش در مرزها، حمایت از گروههای جدایی طلب، تحریم اقتصادی، طرح کودتا، حمله نظامی در طبس، ۸ سال جنگ تحمیلی و غیره اشاره کرد که خوشبختانه و با تدبیر رهبری خردمند و هوشیاری مردم تماما به شکست انجامید و طبیعی است که آمریکا به توطئه‌های خود برای رسیدن به اهداف ادامه دهد.وضعیت انرژی درجهان و پیش بینی کاهش این ماده حیاتی و در عین حال افزایش تقاضا برای آن طی دو دهه آینده در جهان، اهمیت منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را بیشتر نمایان می‌کند. بخصوص اینکه طی دو دهه آینده، آمریکا با رقبای جدید اقتصادی در جهان از قبیل اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، روسیه و هند مواجه خواهد بود که لازم است از هم اکنون برای تضمین منافع خود و توان رقابت با رقبای جدید تدبیری بیندیشد. از جمله کنترل رگ حیاتی اقتصاد جهانی یعنی انرژی.
 
چرایی جنگ روانی آمریکا علیه ایران
مشکل آمریکا با ایران
مشکل اصلی آمریکا با ایران هسته ای یا وضعیت حقوق بشر و این قبیل موارد نیست. مشکل اصلی آمریکا با ایران، مخالفت ایران با سیاستهای استکباری آمریکا و صهیونیسم بین‌المللی در جهان، سیاستهای خاورمیانه‌ای از جمله به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم لبنان و فلسطین در مبارزات بر علیه رژیم صهیونیستی، نفوذ فرهنگی و ایدئولوژیک ایران در منطقه و جهان و پیشرفتهای علمی در زمینه‌های مختلف که به عنوان یک الگو برای کشورهای اسلامی و در حال توسعه مطرح گردیده است، می‌باشد. همچنین اثبات این حقیقت که با پشتوانه ایدئولوژی اسلام ناب و حمایت مردمی و سیاستهای استقلال طلبانه نه تنها می‌تواند به حیات خود ادامه دهد بلکه قادر است در مقابل کشورهای سلطه‌گر نیز ایستاده و منافع نامشروع آنها را به خطر اندازد.
اهداف آمریکا در قبال ایران
آمریکا در رابطه با ایران چند هدف اصلی را به ترتیب ذیل دنبال می کند:
۱ -تغییر حکومت (موسوم به تغییر نظام)
۲ -تغییر سیاستهای ضد استکباری و ضد صهیونیستی ایران (تغییر رفتار)
۳ -همسو نمودن ایران با سیاستهای منطقه‌ای و جهانی خود
مقایسه وضعیت و سیاستهای فعلی و ۳۱ سال قبل ایران نشان می‌دهد که آمریکا در دستیابی به اهداف مذکور علی رغم اتخاذ روشها و تاکتیکهای مختلف موفق نبوده است. بنابراین این دو راه پیش رو دارد. یکی حمله نظامی به ایران با هدفت تغییر حکومت و دیگری تضعیت ایران در زمینه‌های مختلف و ایجاد مشکل با هدف اجبار ایران به تغییر در سیاستها.
امکان حمله به ایران
آمریکا علاقه‌مند بوده و هست که در صورت امکان و توانایی، با یک حمله نظامی همه جانبه مشکل ایران را برای همیشه به نحوی حل نماید که دیگر کشورها نیز جرات پیگیری سیاستهای مشابه ایران را نداشته باشند. آمریکا اگر تجربه جنگ در افغانستان و عراق را نداشت شاید چنین حماقتی می‌کرد و احتمالا حمله به آن دو کشور اقدامی برای کنترل بیشتر ایران و منطقه بوده است. بعد از سرنگونی طالبان در افغانستان و صدام در عراق، آمریکا احتمالا موضوع حمله به ایران را در ادامه حمله به عراق، به طور جدی مورد بررسی قرار داده است، ولی به دلایل ذیل امکان حمله نظامی به ایران چه گسترده و چه مقطعی و ضربهای ضعیف است:
۱ -شکست آمریکا و متحدین در حمله به افغانستان و عراق و ادامه گرفتاری شدید در آن دو کشور
۲ -توان بالای نظامی ایران برای مقابله با آمریکا بخصوص در منطقه و در تیررس بودن تمام پایگاههای ثابت و متحرک (ناوها) آمریکا و مطمئن بودن از واکنش قاطع ایران
۳ -نگرانی آمریکا و دیگر کشورها از عواقب جنگ جدید
۴ -متفاوت بودن شرایط ایران با افغانستان و عراق در بسیاری از زمینه‌ها از جمله وضعیت
سوق الجیشی، جمعیت، حمایت مردم از حکومت، توان نظامی و اقتصادی، طرفداران زیاد در نقاط مختلف جهان و در نتیجه احتمال پایین برای موفقیت در حمله
۵ -مخالفت جامعه جهانی برای حمله به ایران و عدم همراهی دیگر کشورها در عملیات بخصوص با توجه به نتیجه حمله به افغانستان و عراق
۶ -واکنش طرفداران ایران در نقاط مختلف جهان بخصوص در خاورمیانه
۷ -اطمینان نداشتن به زمان پایان درگیری
۸ -بالا بودن هزینه جنگ با ایران
۹ -اطمینان از وحدت ملی در مقابله با حمله آمریکا
۱۰ -تبلیغات زیادبرای حمله که خود نشانهای از ضعف است چه اینکه در هر عملیات نظامی اصل غافلگیری می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
دلایل تبلیغات و جنگ روانی برای حمله به ایران
ماجراجویی های آمریکا در جهان بخصوص اقدامات یک جانبه آمریکا در دوره بوش از جمله حمله به افغانستان و عراق که با هدف تسلط بر منطقه و کنترل انرژی صورت گرفت موجب نگرانی بسیاری از کشورهای جهان از جمله اکثر همپیمانانش گردید. تحت کنترل و تسلط در آوردن مناطق حساس جهان به منظور خارج کردن رقبای آتی از صحنه و بر هم زدن توازن مناطق مختلف و به خطر انداختن منافع دیگر کشورها توسط آمریکا را می توان از جمله علل مخالفت و نگرانی دیگر کشورها در اقدامات یک جانبه آمریکا ذکر کرد. شرکت برخی از کشورها در جنگ عراق نه الزاما برای تائید اقدام آمریکا و همراهی با آن کشور بلکه به منظور حفظ حضور در مناقشه و سهم خواهی برای خود بوده است. مسلما پس از سرنگونی صدام در عراق و ادامه حضور آمریکا در آن کشور، اهداف پشت پرده آمریکا در حمله به عراق بیشتر روشن شد.
نتیجه گیری:آمریکا پس از اطمینان از امکان ناپذیری حمله نظامی به ایران، روش فشار به ایران در زمینه های مختلف را برای رسیدن به اهداف ذکر شده در بالا با استفاده از نگرانی کشورها برای حمله، پی می گیرد. در حقیقت آمریکا و صهیونیسم جهانی با هدف چند منظوره جنگ روانی را علیه ایران به راه انداخته اند.
اهداف جنگ روانی:
الف- در سطح بین المللی
-ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه جهانی بخصوص رقبای آینده اقتصادی مانند اتحادیه اروپا، چین، روسیه، ژاپن و هند، برای به راه انداختن جنگی جدید در منطقه و به خطر انداختن منافع و امنیت آن کشورها باهدف همگام نمودن آنان در ایجاد فشار سیاسی و اقتصادی به ایران. بدین معنا که به خاطر ترس از عواقب جنگ در منطقه، به فشارهای اقتصادی علیه ایران تن دهند.
-محدود نمودن حضور و سرمایه گذاری کشورهای دیگر در ایران با طرح مکرر امکان حمله به ایران
-کاهش مبادلات تجاری ایران با خارج با هدف ضرر رساندن به ایران
-جلوگیری از حضور کشورها در بازاری که آمریکا در آن حضور ندارد و خارج نمودن رقبای بالقوه از ایران
-اثبات موفقیت در منزوی کردن ایران
-افزایش هزینه حفظ مواضع و اصول توسط ایران
-تضعیف رقبا از طریق ممانعت آنان در بهره مندی از بازار ایران، تجربه نشان داده است که آمریکا برای حضور دیگران در بازاری که خودش در آن حضور نداشته، مشکل ایجاد کرده است.
-ناامید نمودن دوستان ایران از ادامه ارتباط با ایران
-ایجاد ایران هراسی و تصویر غیر صلح آمیز از ایران در جهان به منظور کاهش نفوذ معنوی و اقتصادی و ممانعت از الگو شدن ایران برای دیگران
-زمینه سازی برای برقراری تحریمهای بیشتر
-ممانعت از پیشرفت ایران در نتیجه خارج کردن ایران از صحنه رقابت بین المللی
-ایجاد ترس در دیگر کشورها از مقاومت و پیگیری سیاستهای ایران
ب- در سطح فضای داخلی ایران
از جمله رموز موفقیت ایران طی ۳۱ سال گذشته، حفظ وحدت و انسجام داخلی و همراه بودن مردم و مسئولین و حمایت مردم از سیاستهای خارجی نظام بوده است. آمریکا و صهیونیسم
بین المللی تلاش می کنند با ترفندهای مختلف این امتیاز را از نظام بگیرند یا لااقل آن را تضعیف نماید. بنابراین جنگ روانی در بعد داخلی با اهداف ذیل برنامه ریزی شده است:
- ایجاد ترس و وحشت در بین مردم از بروز جنگ درکشور و در نتیجه فشار به دولت برای تغییر سیاستهای خود
- ایجاد تاثیرمنفی در فعالیت های اقتصادی و به تاخیر انداختن اجرای پروژه‌ها
- فرار مغزها و خارج شدن سرمایه های علمی از کشور بادو هدف استفاده از آنان در کشورهای غیر دوست ایران ودیگری بی بهره ‌نمودن ایران از دانش و علم آنان
- ایجاد ناامیدی ونارضایتی درمردم و در نتیجه فاصله انداختن بین مردم و دولت
-ایجاد ترس در بین مقامات ومسئولین کشور برای
تاثیر گذاری در سیاست های دولت
- بالا بردن هزینه‌های پیگیری و حفظ سیاست‌های جاری کشور
- تضعیف پتانسیل اقتصادی و فنی ایران
- ممانعت از فروش تسلیحات به کشورهای دیگر بخصوص مخالفین سیاست های آمریکا
علاوه بر اهداف مذکور با توجه به درپیش بودن انتخابات پارلمانی آمریکا درآبان ماه سال جاری ، تاثیر در نتیجه انتخابات توسط جناحهایی در داخل آمریکا با لابی صهیونیسم بین الملل برای تحت فشار قرار دادن اوباما در آستانه انتخابات را نیز باید مد نظر قرار داد.
رژیم صهیونیستی و حمله به ایران
در تبلیغات بعضا مطرح می‌شود که اگر آمریکا حمله نکند ، ممکن است رژیم صهیونیستی این ماموریت را با موافقت آمریکا و یا بدون موافقت آمریکا و یا با هماهنگی و همکاری آمریکا انجام دهد. این تبلیغات نیز در ادامه همان سناریوودرجهت تقویت روحیه از دست رفته رژیم صهیونیستی است.
علاوه بر دلایل بازدارنده ذکر شده در بالا برای عدم امکان حمله آمریکا به ایران در رابطه با امکان حمله رژیم صهیونیستی موارد ذیل را نیز باید اضافه نمود:
- شکست در جنگ ۳۳ روزه لبنان و ۲۲ روزه غزه و تضعیف روحیه نظامی رژیم صهیونیستی
- آمادگی کامل حزب الله در مقابله با رژیم صهیونیستی و اطمینان آن رژیم از واکنش حزب الله لبنان در صورت حمله به ایران
- مشکلات شدید سیاسی واقتصادی داخلی وعدم انسجام کافی برای درگیری در جنگی دیگر
- عدم برخورداری از امکانات کافی نظامی ولجستیک برای درگیری با ایران
تبلیغات زیاد برای حمله به ایران
باتوجه به وضعیت وتوان رژیم صهیونیستی ، این رژیم حملات قبلی خود را در منطقه بدون اعلام قبلی و تبلیغات و به صورت غافلگیرانه آغاز کرده است که از جمله می‌توان به جنگ ۱۹۶۷، حمله به لبنان و حمله عراق و سوریه به بهانه تاسیسات اتمی اشاره کرد. بنابر این تبلیغات گسترده برای حمله به ایران بیشتر جنگی روانی است که علاوه بر دنبال نمودن اهداف فوق الذکر چند هدف دیگر ازحمله موارد ذیل را نیز دنبال می‌نماید:
- تقویت و بازسای وجهه نظامی رژیم صهیونیستی که پس ازشکست در جنگهای ۳۳ روزه و ۲۲ روزه لبنان و غزه به شدت ضربه خورده است.
- باج خواهی ازکشورهایی که مخالف جنگ در منطقه هستند وپیشبرد اهداف نامشروع خود
-حفظ شرایط جنگی به منظور تقویت وجهه داخلی و حفظ دولت فعلی که به شدت متزلزل است.
جنگ و رکود اقتصادی در جهان
بعضا مطرح می‌شود که رکود بر اقتصاد سرمایه‌داری جهانی حاکم است و یکی از راههای خروج از رکود وایجاد تحرک در اقتصاد وصنعت در کشورهای سرمایه‌داری بروز جنگ و درگیری در مناطقی از جهان می‌باشد. ممکن است این تئوری قبلا در شرایط و مناطقی خاص صادق بوده ولی در رابطه با حمله به ایران که در قلب خاورمیانه وشاهراه عبورنفت وانرژی که حیات اقتصادی جهان به آن وابسته است قراردارد و ایران مصمم به دفاع از منافع خود می‌باشد، نه تنها می‌توانند صادق باشد بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
تدابیر و اقدامات بازدارنده ضروری
در این شرایط حساس لازم است مردم ومسئولین ایران اقدامات ذیل را انجام دهند:
- حفظ وتقویت توان نظامی با اهداف دفاعی وبازدارندگی .
( همان‌گونه که خداوند متعال در قرآن مجید دستور داده است)
- حفظ وحدت وانسجام داخلی
- آگاه نمودن مردم ودولتهای دیگر کشورها نسبت به اهداف شوم و استکباری
صهیونیسم بین الملل و آمریکا برای جهان
- مقاومت و پایمردی نسبت به اهداف انقلاب اسلامی به منظور ناامید کردن دشمن از ایجاد خدشه در پیگیری اصول اسلام وانقلاب توسط مردم ومسئولین
- تلاش ، همت وکار مضاعف برای مقابله با ترفند های دشمن در زمینه‌های مختلف


منبع: سایت عملیات روانی

چاپ                       ارسال براي دوست

نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 

مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved