كاخ سفيد و معماى پارسى

كنت پولاك مدير بخش تحقيقات مركز مطالعات خاورميانه در موسسه بروكينگز و نويسنده چندين كتاب در زمينه مسائل منطقه است. مطالب حاضر برداشتى است از مقدمه كتاب در حال انتشار اين پروفسور آمريكايى تحت عنوان «معماى پارسى: نزاع ميان ايران و آمريكا».

 

کارکرد تروریسم در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده امریکا

«منافع» می‌توانند تبیین‌گر اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاستهای مختلف از سوی کشورها باشند، اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که همواره ارزشها و باور به آنها، در جهت‌گیریها و تشویق در استمرار یا توقف سیاستها، تاثیری انکارنشدنی دارند.

 

پس آخر اين صلح طلبان آمريكائي كجا هستند؟

كوشندگان معترض به جنگ ويتنام امروز حضور اندكي دارند
در سال ۱۹۶۸ چهار سال پس از بالاگرفتن كار درگيري آمريكا در ويتنام، تظاهرات بزرگ ضد جنگ سرتاسر ايالات متحده را فراگرفت و توانست در خدمت تبلور همه قيام‌هاي‌ترقي خواه آن عصر در آيد.

 


واکنش موسوی خوئینی‌ها به ادعای حضور منافقین در اشغال سفارت آمریکا
واکاوی جنگ رسانه ای غرب علیه ایران
هیچ احساس بدی نسبت به گروگان‌گیرها ندارم
هیأتهای نظامی ایالات متحده در ایران از 1943 تا 1978 اقتصاد سیاسی کمک نظامی‏
هماوردي هژمونيك
هزینه‌های بازدارندگی ایران
هزینه هاى سنگین تحریم ایران بر اقتصاد امریکا
هزارویک دلیل برای حمله نکردن آمریکا به ایران
هدف اساسي آمريكا در ايران چيست؟
نيم قرن شرارت - نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران

 مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved