اگر تسليم نشويد سفارت با خاك يكسان خواهد شد

مسئول عمليات تسخير سفارت آمريكا، ماجراي فتح لانة جاسوسي را اين گونه توضيح مي‌دهد:
وقتي احساس كرديم همه دوستان وارد شده‌اند، با زنجير و قفلي كه از قبل خريده بوديم در را از داخل بستيم. در همان هنگام يك تيم مأمور شد كه قفل همه درها را دوبله كند يعني هر جا قفل و زنجيري وجود داشت، خودمان هم قفل و زنجيري روي آن زديم تا امريكاييها امكان خروج از محوطه و جابه‌جايي در درون آنجا را نداشته باشند. يك تيم ديگر نيز به بالاي ديوارهاي سفارت رفتند تا كسي توانايي فرار پيدا نكند.

 

سه نکته دربارۀ تسخیر لانۀ جاسوسی آمریکا

1. همۀ کسانی که در سال 1357 در شهرهای ایران حضور داشتند و حضور آنها نیز به مثابۀ تماشاگر نبود، بلکه بازیگر میدان بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب قرن بیستم بودند، بخوبی می‌دانستند که دشمن اصلی آنها شاه و رژیم پهلوی نیست، درست که شاه دشمن اولیه محسوب می‌شد، اما همه آگاه بودند که شاه نوکر اجنبی به ویژه امریکاست و مبارزه با شاه مبارزه با امریکاست. شعار «بعد از شاه نوبت امریکاست»، آن روزها یکی از شعارهای اصلی مردم ایران بود.

 

تحقیر ابدی برای آمریکا

عبارات فوق بخش هائی از تحلیل گری سیک مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا راجع به سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

 


واکنش موسوی خوئینی‌ها به ادعای حضور منافقین در اشغال سفارت آمریکا
واکاوی جنگ رسانه ای غرب علیه ایران
هیچ احساس بدی نسبت به گروگان‌گیرها ندارم
هیأتهای نظامی ایالات متحده در ایران از 1943 تا 1978 اقتصاد سیاسی کمک نظامی‏
هماوردي هژمونيك
هزینه‌های بازدارندگی ایران
هزینه هاى سنگین تحریم ایران بر اقتصاد امریکا
هزارویک دلیل برای حمله نکردن آمریکا به ایران
هدف اساسي آمريكا در ايران چيست؟
نيم قرن شرارت - نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران

 مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved