سیزده آبان؛ روز حادثه‌ها و رخدادهای تلخ و شیرین

در تاریخ انقلاب و رخدادها و حوادث سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی روزی را نمی‌توان یافت که مثل روز سیزده آبان، این همه حوادث مهم و تاثیرگذار در آن اتفاق افتاده باشد. واقعا سیزدهم آبان ماه روز حادثه‌هاست. ازجمله این حوادث.

 

‌سيماي‌ خانوادگي‌ جرج‌ بوش‌

دلالي‌ اسلحه: ميراث‌ خاندان‌ بوش‌
اولين‌ چهرة‌ سرشناس‌ خاندان‌ بوش، فردي‌ به‌ نام‌ ساموئل‌ بوش‌ است‌ كه‌ در اواخر سدة‌ نوزدهم‌ و نيمة‌ نخست‌ سدة‌ بيستم‌ ميلادي‌ مي‌زيست. دربارة‌ نسل‌هاي‌ پيشين‌ خاندان‌ بوش، جز چند نام، اطلا‌عاتي‌ در دست‌ نيست، و از اين‌ رو، به‌ ناچار بايد وي‌ را بنيان‌گذار اين‌ خاندان‌ معرفي‌ كنيم.(1) ساموئل‌ بوش‌ عمري‌ طولاني‌ نمود و در سال‌ 1948 ميلادي‌ در 84 سالگي‌ درگذشت.

 

13 آبان و ره آوردها

جنبش دانشجویی همواره در بطن فعالیت ها و متن رویدادهای سیاسی و اجتماعی جامعه قرار داشته و غیر از موارد اندکی که گرفتار کجروی های برخی افراد و جریان های خاص عده ای شده، در بیشتر موارد به عنوان حرکتی جریان ساز و عقل گرا، در خدمت دین و جامعه بوده است.

 


واکنش موسوی خوئینی‌ها به ادعای حضور منافقین در اشغال سفارت آمریکا
واکاوی جنگ رسانه ای غرب علیه ایران
هیچ احساس بدی نسبت به گروگان‌گیرها ندارم
هیأتهای نظامی ایالات متحده در ایران از 1943 تا 1978 اقتصاد سیاسی کمک نظامی‏
هماوردي هژمونيك
هزینه‌های بازدارندگی ایران
هزینه هاى سنگین تحریم ایران بر اقتصاد امریکا
هزارویک دلیل برای حمله نکردن آمریکا به ایران
هدف اساسي آمريكا در ايران چيست؟
نيم قرن شرارت - نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران

 مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved